http://zink-tag.dk

LINDAB TOPLINE fra 64.900 kr

100 m2 LINDAB Topline tag lagt oven på eksisterende og egnet tagbelægning. Montering af LINDAB Topline tagsystem. Nye ståltagrender og nedløb, 1 skorstensinddækning, 1 udluftningshætte, stern og vindskeder. Inkl. moms.